Create an Account

Det har vært drevet jordbruk i området rundt Opaker Gård siden steinalderen, og navnet Opaker kommer fra ordet Uppakr som betyr høytliggende åker. På begynnelsen av 1700-tallet ble Opaker sorenskrivergård for Solør og Østerdalen. Både Opaker og nabogården Bjerke har vært eid av familien Omsted siden 1829.

Til gårdene hører det blant annet 18.800 daa skog, og her foregår de fleste av aktivitetene som vi tilbyr.

I 1860-åra tar sønnen Arne A. Omsted over gården. Han er utdannet i Frankrike og Skottland, og innfører ayshire fe, cheviot sau og yorkshire svin til landet. Arne A. Omsted gifter seg med Marie Antoinette Manthey, en tidligere hoffdame ved slottet i Stockholm. Opaker omfatter nå 346 mål dyrket jord, 80 mål eng, egen seter og sagbruk i Agnåa.

Opaker står ubrukt siden midten av 1800-tallet, men på midten av 90-tallet starter restaurering av stabburet på gården. Rett etter starter restaureringen av den gamle drengestuen, som i dag er bolighus. Tjernet, tidligere drikkevannskilde, graves opp og restaureres. Det blir også oppført en gapahuk og en stor lavvo.

Charlotte Mohn og bror Arne Wilhelm Mohn Omsted bygger sakte men sikkert opp gården til å bli et attraktivt konferansesenter. I 2005 overdras Opaker og Bjerke til 7. generasjon, ved Arne Wilhelm Mohn Omsted.

Samme år settes Låven opp og kapasiteten på Opaker gård utvikles betraktelig.

Les mer om våre bygninger her.

Honseslakting-1024x592

Hønseslakting

SAMSUNG DIGIMAX D530

Sau og hest

Untitled-08-1024x676

Hovedhus Opaker Gård

Telefon:

62 94 66 50

Adresse:

Opaker 58
Kirkenær Hedmark

   

Bli kjent med oss
Ta kontakt

Ekte, ureist og bærekraftig.

Vi følger deg gjennom hele reisen.

Motta nyhetsbrev
Tilbake til toppen