Grasfôra kjøtt

Grasfora kjøtt fra Opaker Gård produseres på en bærekraftig måte og på naturens premisser.

Dyrene vokser i sitt naturlige tempo fordi de spiser kun gras og beveger seg fritt ute hele året. Dette gir de høy trivsel og god helse.

I sommerhalvåret beiter de i oppi skogen og på kulturbeiter rundt gården. På vinteren fores de med egenprodusert rundball.

Et grasbasert kosthold gir saktere tilvekst enn ved et kraftforintensivt kosthold. Smak, marmorering og næringsinnhold blir derfor mye bedre og sunnere for deg. Det er full sporbarhet i produksjonen, og tilnærmet ingen bruk av antibiotika.

Kjøttet hengemørnes i minst tre uker for å gi deg et best mulig utgangspunkt til et godt måltid.Vi utnytter hele dyret fra hode til hale og jobber tett med ulike matfaglige miljø for å gi deg de store matopplevelsene. Vi leverer både ferdig stykket og pakket til husholdninger, og hele og halve slakt til storkjøkken. Vårt kjøtt kan nå også kjøpes hos Landhandleriet på Smestad i Oslo.

Med ønske om gode smakelige opplevelser.
Ønsker du mer info eller å bestille kjøtt?